Hakkımızda

İnsanlar doğalarında var olan yapının gereği olarak ; yaşadıkları mekanları sadece amaçlarına yönelik olarak kullanmakla kalmazlar aynı zamanda o mekanlarla aralarında duygusal bir bağ kurmak ve anlam yüklemek de isterler. Mekanları insanların kullanım amaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandıktan sonra bireylerin anlam yükleyeceği ve aralarında bağ kurabilecekleri, o anlamları bu mekanlara atfedebilecekleri ve estetik anlamda da gözlerini doldurabilecekleri tasarımlar meydana getirmek gerekmektedir. Bütün bu kriterleri sağlayan nitelikli tasarımlar sayesinde mekanlar karşı tarafa doğru algılatılabilir ve burada zaman geçiren bireylerin bu sayede ufuklarının açılmasına, daha fazla düşünmelerine, keşfetmelerine, hayal etmelerine, üretmelerine, huzur bulabilmelerine ve mekanla aralarında bağ kurmalarına yardımcı olunabilir. Hedefimiz yukarıda belirtilen kriterleri yerine getiren nitelikli tasarımlar ortaya çıkartarak; insanların işlevsel bulabileceği, güvenli, estetik anlamda doyurucu mekan ve ürün tasarımları meydana getirmektir. PFY MİMARLIK olarak bireylerin beklentilerini, ekonomik, işlevsel, estetik kriterleri göz önünde bulundurarak, bu alanda sahip olduğumuz bilgi birikimimizle harmanlayıp yeni tasarımlar meydana getiriyoruz. Bu süreç içerisinde mekanın yada yapının strüktürel anlamdaki yeterliliğini, mekansal ihtiyaçlarını ve çevresiyle olan ilişkisinin de tamamlanacak tasarımda üstlendiği büyük rolü de göz önünde bulunduruyoruz. Yeni yapıların tasarımına ek olarak; geçmişte var olan, günümüzde halen varlığını devam ettiren ve bir takım değerler atfettiğimiz kültürel varlıklarımızı koruma ve değerlendirme görevini de PFY MİMARLIK olarak görev edinmiş bulunuyoruz. Unutmayalım ki; geçmişi olmayan yada geçmişine dair bilgi birikimi olmayan toplumların kendilerine bir gelecek kurmaları olanaksızdır. Sahip olduğumuz değerlere sahip çıkıp, onları doğru bir şekilde değerlendirerek ve koruyarak geleceğe taşımak mümkündür. Bu şekilde gelecek kuşaklara doğru bilgi ve belge aktarımı kolaylaşacak, farklı gelecekler inşa edilebilecek ve toplumların sahip olduğu değerler yaşatılacaktır. Kısacası; gerek eski gerek ise yeni yapı konusunda; mesleki anlamda sahip olduğumuz donanımımızı ekonomik ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği, kullanıcıların refah ve konfor gereksinimleri, mekanların yada yapıların gereksinimleri gibi konuları analiz ederek nitelikli tasarımlar üretiyoruz. Dinliyoruz, gözlemliyoruz, araştırıyoruz, özgün fikirler ortaya çıkartıyoruz, estetik katıyoruz, tasarlıyoruz, projelendiriyoruz ve tasarımlarımıza hayat veriyoruz…

Hizmetlerimiz

İç Mimarlık

-Konsept geliştirme, Tasarım, Projelendirme, 3D Modelleme, Uygulama

Kültür Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme

-Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelendirme

Tasarım

-İç mekan tasarımı, tarihi yapılara ait iç mekan tasarımı, iç mekanların işlevlerini ve kullanıcıların konfor şartlarını artırmaya yönelik mobilya ve ürün tasarımı, estetik değerleri artırmaya yönelik desen, doku ve obje tasarımı

Tüm Hizmetlerimiz

İLETİŞİM

Cyberpark Tepe Binası Ofis No: Z41-B Bilkent/ANKARA
+90 312 939 40 16
http://www.pfy.com.tr
mimarlik@pfy.com.tr

facebook,ınstagram